แจ้งชำระเงิน

เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
587-2-733-902 อาภากร พรหมดีสาร
: นาที

หากต้องการให้ติดตั้ง Script&Theme ให้แจ้งข้อมูลโฮสติ้งได้ที่ช่องนี้
Script&Theme แบบจำกัดโดเมน โปรดกรอกโดเมนที่จะติดตั้งที่ช่องนี้

 1. ห้ามนำ Script&Theme ไปจำหน่าย หรือ แจกจ่ายโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นการดัดแปลงใหม่แล้วก็ตาม หากทางเราทราบว่าเอาไปจำหน่ายหรือแจกจ่าย ทางเราจะดำเนินคดีกับท่านให้ถึงที่สุด
 2. หากผู้ซื้อนำเอา Script&Theme ไปแก้ไขด้วยตนเอง หรือ บุคคลอื่นนอกจาก ทีมงาน vIleT-Theme.com ทางเราจะขอหยุดการช่วยเหลือทันที
 3. ทางทีมงาน vIleT-Theme.com จะทำการ Support ผู้ซื้อจนกว่า Script&Theme ชุดนั้นจะถูกยกเลิกการขายไปแล้ว
 4. หากตัวเว็บของผู้ซื้อเกิดปัญหาที่ไม่สามารถใช้งานได้จากทาง Hosting ของผู้ซื้อเอง ทางเราจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากอยู่เหนือการควบคุมที่ทางเราที่จะสามารถดำเนินการได้
 5. ทางทีมงาน vIleT-Theme.com ไม่สนับสนุนเว็บไซด์ที่ผิดกฏหมายทุกชนิด หากผู้ซื้อนำ Script&Theme ไปใช้งานที่ผิดกฏหมาย ทางเราจะไม่ขอรับผิดชอบกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากผู้ซื้อทั้งสิ้น
 6. สำหรับการซื้อ Script&Theme แบบจำกัดโดเมน
  • สำหรับผู้ซื้อที่ซื้อ Script&Theme แบบจำกัดโดเมน โปรดกรอกชื่อโดเมนที่ต้องการติดตั้ง ที่ช่อง รายละเอียดเพิ่มเติม ให้ทางเราทราบด้วย
  • การซื้อ Script&Theme แบบกำจัดโดเมน ผู้ซื้อจะต้องใช้ได้เพียงเว็บที่กรอกโดเมนในช่อง รายละเอียดเพิ่มเติม ตามที่ส่งมาให้ทางเราเท่านั้น
 7. หากนำเว็บไซด์ที่มี Script&Theme ในเครือ vIleT-Theme.com ไปขายโปรดทำตามด้านล่างนี้
  • หากผู้ซื้อต้องการขายเว็บไซด์ที่ติดตั้ง Script&Theme ในเครือ vIleT-Theme.com ของเราให้แก่บุคคลที่ 3 ผู้ซื้อจะต้องแจ้งให้ทางเรารับก่อนที่จะมีการขายโอนเว็บไซด์นั้นๆ ก่อน และต้องได้รับการอนุญาตจากทางเรา vIleT-Theme.com เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเท่านั้นจึงจะให้มีการโอนขายเว็บไซด์นั้นได้
  • หาก Script&Theme ได้มีการโอนขายเรียบร้อยแล้ว สิทธิ์การถือครอง Script&Theme จะเป็นของบุคคลที่ 3 เท่านั้น ผู้ซื้อบุคคลที่ 2 จะไม่สามารถนำ Script&Theme ของเคลือ vIleT-Theme.com ไปใช้ในโดเมนอื่นๆ ได้อีก
 8. สำหรับผู้ซื้อที่ได้ทำการละเมิดลิขสิทธิ์ หากทางเรา vIleT-Theme.com พบเห็นจะดำเนินคดีตามกฏหมายให้ถึงที่สุดทันที อ่านเพิ่มเติมสำหรับกฏหมายว่าด้วยการละเมิดลิขสิทธิ์