X-Close
X-Close

เรื่อง: Ouija กระดานผีกระชากวิญญาณ

View 1093
Posted on 29 พฤศจิกายน 2014 | By admin
เรื่องย่อ
ผลงานจากผู้สร้างทรานส์ฟอร์เมอร์ส ไมเคิล เบย์ เรื่องราวของกลุ่มเพื่อนที่ใช้กระดานผีสื่­อสารกับวิญญาณของเพื่อนอีกคนที่เสียชีวิตอ­ย่างมีเงื่อนงำ พวกเขาจึงใช้กระดานนี้เพื่อสื่อสารกับวิญญ­าณ เพื่อหาคำตอบ
แสดงความคิดเห็น

Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

ชื่อ:     

อีเมล์:  

Verification:

9+9 = (ตอบเป็นภาษาไทย เช่น สิบสอง):

แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook